บัญชีชุดเดียว...ผู้ประกอบการพร้อมหรือยัง

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 


การจัดทำบัญชีชุดเดียว เป็นนโยบายที่ทางกรมสรรพากรได้ออกมาเมื่อ ปี พ.ศ.2559 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญของนโนบายนี้คือ “งบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ”
ล่าสุดมีข่าวออกมาว่า สถาบันการเงินจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทีใช้บัญชีเดียวที่ยื่นกับกรมสรรพากรเท่านั้น โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการอุดรอยรั่วทางภาษีนั่นเอง
ผู้ประกอบการทั้งหลายคงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/seminar02.pdf
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-38995
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news21_2560.pdf

ผู้เขียน : คุณหนึ่งฤทัย ดารดาษ หัวหน้าแผนกบัญชีฝ่าย 31 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด