บริษัทจัดงานเสวนา หัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการปิดงบ ปี 2565”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ทางบริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากกการปิดงบ ปี 2565” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร พูดเปิดงานเสวนาการปิดงบประจำปี 2565

 

     โดยช่วงแรกของงานเสวนา จะเป็นการสอบถามถึงปัญหาภาพรวมการปิดงบการเงิน โดย ตัวแทนจากฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย ให้น้อง ๆ นักบัญชีทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

     ช่วงที่สองของงาน ได้รับเกียรติจากผู้จัดการทุกฝ่ายบริการบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะแนวความรู้ในการทำงานหรือปัญหาที่พบ จากการปิดงบ และร่วมซักถามปัญหาที่พบจากการทำงานกับน้องๆบัญชีแต่ละฝ่าย

     ช่วงท้ายของงานได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ กล่าวสรุปภาพรวมงานเสวนา หลังปิดงบการเงิน ประจำปี 2565