บริษัทฯ มอบอุปกรณ์ศิลปะ ให้กับ "หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์ศิลปะ อาทิ ดินสอ สีทุกชนิด และพู่กัน ร่วมถึงเสื้อโปโล (สีม่วง) ให้กับผู้สูงอายุ หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางหอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้รับของบริจาคเรียบร้อย พร้อมร่วมสวมเสื้อโปโล สร้างสรรค์งานศิลปะ สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ