บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงาน Company Trip และกิจกรรม CSR วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
งานสัมมนา Company Trip
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมซีไพน์ สวนสนประดิพัทธ์

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงาน Company Trip นำพนักงานบริษัทร่วมทำกิจกรรม CSR และงานกีฬาสีภายในรวมไปถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเย็น ณ โรงแรมซีไพน์ สวนสนประดิพัทธ์

 

 

 

 

 

 

 

นาย พรชัย คุ้มมี รองประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่องการทำกิจกรรม CSR

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

 

 

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ CEO บริษัท ประชารัฐสามัคคีเพชรบุรี จำกัด และกรรมการในสภากรรมการของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

 

 

นางอัจฉรีย์ เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม CSR

 

 

 

ทางบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการมอบถังอนุบาลลูกปูเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปูต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากได้มีการร่วมกันปล่อยลูกปูม้าและลูกปลาลงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรับประทานอาหารเสร็จ ก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมกีฬาสี ณ โรงแรมซีไพน์ สวนสนประดิพัทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นช่วงเย็น ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นภายใต้ธีม DHA on the Beach 

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษญ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวเปิดงานเลี้ยงช่วงเย็น