เงินอีเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

ตอบรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทันทีหลังประกาศให้บริการส่วนต่อขยายพร้อมเพย์สำหรับ e-Wallet ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินสู่ประชาชนอย่างหลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าเติมเงินทรูมันนี่ (e-Wallet พร้อมเพย์) ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ SCB Easy App SCB Easy Net และตู้เอทีเอ็ม ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งที่มา : www.ryt9.com