บลจ.กสิกรไทย คืนกำไรหนัก จ่ายปันผล LTF 4 กองทุน พ่วงกองทุน K-PROP รวมกว่า 1,900 ล้านบาท ผู้ลงทุนเฮ! รอรับเงินเข้ากระเป๋า 14 ก.ย.นี้

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 4 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF) ในอัตรา 0.63 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) ในอัตรา 0.49 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (KGLTF) ในอัตรา 0.47 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ยังเตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 5 กองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 14 กันยายน 2560 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 1,912.14 ล้านบาท

     "สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน LTF ที่มีการจ่ายปันผลในครั้งนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งในรอบบัญชีที่ผ่านมา (1 ก.ย. 59 – 31 ส.ค. 60) กองทุน LTF สามารถจ่ายเงินปันผลได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่กองทุนถืออยู่ โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยที่ 6.37% - 7.32% ต่อปี สำหรับกองทุน KDLTF, KGLTF และ K20SLTF ส่วนกองทุน K70LTF ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 5.07% ต่อปี (ที่มา Bloomberg: ณ วันที่ 31 ส.ค. 60) ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน K70LTF, KDLTF, KGLTF และ K20SLTF ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.69%, 6.43%, 2.49% และ 4.56% ตามลำดับ ส่วนกองทุน K-PROP มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 6.24% ต่อปี และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 5.28% (ข้อมูล ณ วันที่ 31ส.ค. 60)" นางสาวธิดาศิริกล่าว

     นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมถึงมุมมองการลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องด้วยแรงหนุนจากการดำเนินนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการเริ่มฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ส่วนตลาดหุ้นไทยเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น จากปัจจัยในประเทศ ได้แก่ ตัวเลข GDP ที่ออกมาแข็งแกร่งและความคลายกังวลทางการเมือง ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศที่ต้องติดตาม คือ ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนในระยะสั้น นอกจากนี้แม้ว่านักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนลงบ้าง หลังประกาศผลประกอบการในไตรมาส2/2560 แต่อัตรากำไรสุทธิของ SET Index น่าจะยังสามารถยืนเหนือระดับ 100 จุด ได้ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังคงคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยปลายปีอยู่ที่ระดับ 1,650 จุด ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทจะเน้นที่การคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2560 และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงพิจารณาหุ้นที่มี Valuation หรือราคาที่ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

     ด้านกองทุน K-PROP นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า บริษัทยังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุนยังเน้นการลงทุนในกลุ่มอสังหาฯ ประเภทค้าปลีกและอาคารสำนักงานที่มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในประเทศไทย ส่วนในประเทศสิงคโปร์จะเน้นลงทุนในกอง REIT ที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากสภาพเศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่พื้นตัวดีขึ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นกลุ่มอสังหาฯ ยังน่าดึงดูดกว่าตลาดในภาพรวม อย่างไรก็ตามในระยะสั้นอาจมีปัจจัยเสี่ยงบ้าง หากแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

     ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K20SLTF กองทุน KDLTF กองทุน K70LTF กองทุน KGLTF และกองทุน K-PROP สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

     ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคู่มือภาษี LTF และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

 

     กองทุน รอบผลการดำเนินงาน อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)
K20SLTF 1กันยายน2559- 31สิงหาคม2560 0.45
KDLTF 1กันยายน2559- 31สิงหาคม2560 0.63
K70LTF 1กันยายน2559- 31สิงหาคม2560 0.49
KGLTF 1กันยายน2559- 31สิงหาคม2560 0.47
K-PROP 1มิถุนายน2560- 31สิงหาคม2560 0.40

 

 

ขอขอบคุณที่มา : www.ryt9.com