งาน 1-on-1 Business Matching with Singapore SMPs

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ด้วย Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิก ASEAN Federation of Accountants (AFA) เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดโครงการ SPRING – ISCA Business Trip นำพาผู้บริหารของ SMPs (small and medium-sized audit practices) ของสิงคโปร์มายังประเทศไทย เพื่อศึกษา เรียนรู้ข้อมูล และหาพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:00 – 13:30 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ SMPs และสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน) โปรดส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ฝ่ายต่างประเทศ) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณณัฐภัชร์ รักษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ) ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 685 2573 หรือ 02 685 2569

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมงาน และเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อจากสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

กำหนดการและใบสมัคร โปรดคลิกที่นี่

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์