คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     นาย ดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารในเครือธรรมนิติ ให้การต้อนรับ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกัน หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาโดยเฉพาะการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทในเครือธรรมนิติ และการพัฒนาหลักสูตรอบรมและสัมมนาสำหรับนักบัญชี