บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ครั้งที่ 3

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้แทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2 กล่อง พร้อมชุดหนังสือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนของผู้พิการทางสายตา 
       
      ทางมูลนิธิฯ ยังมีสินค้าที่จัดทำโดยศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อาทิ ที่วางแก้วน้ำสีสันสดใส มีให้เลือกหลากสี ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ พร้อมพวงกุญแจตุ๊กตา ผ้าคลุม และสินค้าอื่นๆ