โค้งสุดท้าย...ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 60

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

        ถ้าไม่ยื่นหรือยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลา สรรพากรจะมีระวางโทษเบี้ยปรับเงินเพิ่ม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/37392.0.html) และเพื่อให้ได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็ว อย่าลืมสมัครบริการ PromptPay ก่อนยื่นภาษี โดยกรมสรรพากรจะโอนเงินภาษีคืนให้กับผู้ที่ผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดกรณีผู้ขอคืนภาษีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ โดยขั้นตอนการสมัครบริการ PromptPay มีดังนี้

1. สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน
- สมุดหรือเลขที่บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน)
- บัตรประชาชน
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. ช่องทางการลงทะเบียน PromptPay
- ลงทะเบียนผ่านตู้เอทีเอ็ม แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือสาขาของธนาคารบัญชีเงินฝากนั้นๆ ทั่วประเทศ


หากยังไม่แน่ใจว่าจะได้เงินภาษีคืนหรือไม่ สามารถใช้โปรแกรมทดสอบการคำนวณภาษีของกรมสรรพากร โดยเข้าไปที่ http://epit.rd.go.th/publish/index.php และเลือกหัวข้อ “โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560” หรือถ้าหลายคนที่มีงานยุ่ง ไม่มีเวลา ฝ่ายบริการเงินเดือนของธรรมนิติ มีบริการรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-596-0500 ต่อ “ฝ่ายบริการเงินเดือน”

Cr. www.rd.go.th

 

เรื่อง : ภัทรกร ปิยเจริญกิจ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด