บัญชีกลางโวจ่ายเงินบัตรคนจนพุ่งเตรียมติดอีดีซีเพิ่มอีก2หมื่นเครื่อง

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

"บัญชีกลาง" โวเดินหน้าแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 10.9 ล้าน คน คิดเป็น 95.3% จากผู้มีสิทธิ 11.4 ล้านคน แจง 4 เดือนจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนแล้ว 1.19 หมื่น ล้านบาท จ่อติดเครื่องอีดีซีเพิ่มอีก 2 หมื่นเครื่อง หลังตะลุยติดตั้ง แล้ว 2.02 หมื่นเครื่อง หวังรองรับความต้องการใช้ของประชาชน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิจำนวน 11.4 ล้านคน โดยกรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว จำนวน 10.9 ล้านคน หรือประมาณ 95.3% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

สำหรับผลจ่ายเงินผ่านบัตร สวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,940 ล้านบาท (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มกราคม 2561) โดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 11,822 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 14.3 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 65.3 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าการติด ตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็ก ทรอนิกส์ (อีดีซี) ติดตั้งแล้ว จำนวน 20,272 เครื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งออกเป็น ติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 18,789 เครื่อง ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 828 เครื่อง การรถไฟ จำนวน 534 เครื่อง และบขส. จำนวน 121 เครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐได้รับความสะดวก ตอบ สนองความต้องการของผู้มีสิทธิในการใช้บริการ กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมจะติดตั้งเครื่องอีดีซีเพิ่มขึ้นอีก 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และที่กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 เครื่อง

"โครงการนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชา ชน อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว" นางญาณีกล่าว

ที่มา : ryt9