กระตุ้นการออม

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "เพื่อนช่วยออม" ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะ ทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! ของสมนาคุณพิเศษ "กระปุกบัวหลวงช่วยออม" พร้อมเคล็ดลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐี เพียงสแกน QR Code ที่ข้างกระปุก โอกาสนี้ ธนาคารขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจร่วมเปิดบัญชีกับ "เพื่อนช่วยออม" ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561-30 มีนาคม 2561 หรือจนกว่ากระปุกจะหมด ที่ทุกสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตนครหลวงและ ต่างจังหวัด

 

 - แหล่งที่มา : แนวหน้า ออนไลน์