กรุงไทยนำเป๋าตุงพลัสสู่ Digital Canteen กรมสรรพากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการเป๋าตุงพลัส ในศูนย์อาหารกรมสรรพากรเป็นแห่งแรกของหน่วยงานรัฐ พร้อมเตรียมยกระดับประสบการณ์ของผู้ซื้อผ่านแอปฯ ใหม่ "เป๋าตัง" เพียงแตะเพื่อจ่าย โดยการนำเอา Fingerprint มายืนยันการชำระเงิน และเร่งพัฒนาบริการ e-Donation ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ โดยนำร่องออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก เป็นที่แรก

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดตัว Digital Canteen กรมสรรพากร โดยเป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกที่นำแอปพลิเคชั่น "เป๋าตุงพลัส" มาให้ร้านค้ารับชำระเงินด้วย QR Code ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

นายประสงค์ พูนธเนศ เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังมีภารกิจ ในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมผลักดันโครงการด้าน Digital Innovation ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากระดับองค์กรให้ข้าราชการกรมสรรพากรได้เรียนรู้ทดลองใช้ และขยายผลไปยังโครงการต่างๆ ของกรมสรรพากรให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับความร่วมมือธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพากรบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง Digital Canteen เป็นหนึ่งตัวอย่างในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

นายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า หลังจากที่ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง กรุงไทย ซึ่งเป็นแอปฯ สำหรับร้านค้าในการรับชำระเงินด้วย QR Code สู่ "เป๋าตุงพลัส" โดยกรมสรรพากรนับเป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกที่ติดตั้ง แอปฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นแอปฯ ที่เหมาะกับศูนย์อาหารที่มีร้านค้าย่อยหลายร้านหรือธุรกิจที่มีสาขาย่อยหลายสาขา ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของร้านค้าหรือผู้บริหารศูนย์อาหาร สามารถดูสรุปยอดขายของแต่ละร้านได้ และสามารถแบ่งรายได้จากรายรับของร้านค้าย่อยมาให้กับผู้บริหารศูนย์อาหารได้โดยอัตโนมัติ โดยกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีบริการในรูปแบบนี้

สำหรับผู้ซื้อสินค้าที่ชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน KTB netbank ทำได้ง่ายเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งถือว่า สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น และในอนาคตอันใกล้นี้ ธนาคารจะยกระดับประสบการณ์ของผู้ซื้อผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" แค่ Tap and Go หรือแตะเพื่อจ่าย โดยการนำเอา Fingerprint มาใช้เพื่อยืนยันการชำระเงิน ช่วยตอบโจทย์ด้านความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้นำ KRUNGTHAI QR Code ไปให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ และมีแผนสร้างถนนไร้เงินสดทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2561 ส่วนบริการ e-Donation สำหรับผู้บริจาคเงินผ่าน QR Code ได้พัฒนาให้สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาค โดยนำร่องแห่งแรกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก และ ในอนาคตผู้บริจาคเงินจะสามารถหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินได้อัตโนมัติตามความสมัครใจของผู้บริจาคอีกด้วย


แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com