มนุษย์เงินเดือนหนาว! เตรียมจ่ายประกันสังคมเป็น1,000 บาท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     "มนุษย์เงินเดือนหนาว!!เตรียมจ่ายประกันสังคมเป็น 1,000 บาท จากเดิม 750 บาท "เลขาฯสปส."เผยร้อยละ 81 ผู้ประกันตน-นายจ้างหนุน ชี้ลูกจ้างได้ประโยชน์ คาดใช้ต้นปี61

 

     20 ต.ค.60-นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์"คมชัดลึก ออนไลน์" ต่อกระแสวิพากษ์วิจารณฺ์ในสังคมโซเชียลมีเดียว่าสำนักงานประกันสังคม(สปส.)เตรียมคลอดกฎกระทรวงแรงงานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้คนที่ทำงานแล้วมีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 1,000 บาท ว่า สปส.เปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปี2559 ถึง 2560 ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร(กทม.)พบว่าร้อยละ 81 ของผู้ประกันตนและนายจ้างสนับสนุนให้มีการปรับ

 

     "เดิมผู้ประกันตนถูกหักเดือนละ750 บาท บนพื้นฐานเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งใช้มานาน 20 ปี เมื่อครั้งค่าแรงขั้นต่ำยัง 111 บาท ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีผู้ประกันตนได้รับเงินเดือน 15,000 บาทไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว จำเป็นต้องมีการขยับปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง"นพ.สุรเดช อธิบาย

 

     เลขาธิการประกันสังคม กล่าวอีกว่า สปส.นำผลประชาพิจารณ์มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ ขยายการจ่ายประกันสังคมของผู้ประกันตนแต่ละเดือนเป็น 1,000 บาท จากเดิม 750 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอกระทรวงแรงงาน เพื่อออกเป็นกฏกระทรวง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 เดือนนับจากนี้ ก็จะสามารถประกาศใช้บังคับอัตราเก็บเงินสมทบใหม่ได้ช่วงต้นปี 2561 อีกทั้งตนได้รายงานเรื่องนี้ให้พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบแล้ว"จากเดิมที่เคยคิดคำนวณเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท จะเปลี่ยนเป็น 20,000 บาท โดยจะแบ่งการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนดังนี้ ผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาท ใช้ฐานเดิม เก็บเงินเข้ากองทุน 750 บาท, ผู้ที่มีเงินเดือน 16,000 แต่ไม่ถึง 20,000 บาท เก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 800 บาท, ผู้ที่มีเงินเดือน 20,000 ขึ้นไป เก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 1,000 บาท"นพ.สุรเดช แจกแจง

 

     นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า ต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องออกจากงาน ปัจจุบันประกันสังคมจะจ่ายให้จากการคำนวณที่ฐานเงินเดือน 15,000 บาท โดยจะได้รับเพียงครึ่งหนึ่งของฐานนี้ คือได้เพียง 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หากปรับอัตราใหม่ คนที่ฐานเงินเดือน 20,000 บาทก็จะได้รับ 10,000 บาท คือได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และจากการสำรวจก็พบว่า ปัจจุบันแรงงานที่อยู่ในกลไกตลาดมีอัตราเฉลี่ยของรายได้ที่ 20,000 บาทถึง 32% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากฐานเดิมเมื่อปี 2534 ทำให้เป็นผลดีที่จะมีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบใหม่

 

     "รวมทั้งการเพิ่มฐานเงินเดือนจะมีผลให้ต้องจ่ายบำนาญมากขึ้น แต่กองทุนจะมีแผนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงิน 1.6 ล้านล้านบาท มีเงินเข้ากองทุนปีละ 180,000 ล้านบาท มีรายจ่ายที่จ่ายให้ผู้ประกันตนปีละ 80,000 ล้านบาท แต่ต่อไปรายจ่ายจะสูงขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายบำนาญที่จะมีจำนวนผู้รับมากขึ้นตามค่าเฉลี่ยอายุของประชากรที่สูงขึ้นเป็นสังคมผู้สูงวัย"เลขาธิการ สปส. กล่าวในที่สุด

 

 

ขอขอบคุณที่มา : www.nationtv.tv