ภาคธุรกิจดัง ร่วมแสดงความอาลัย ปิดบริการทั่วประเทศ26ตุลาฯ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     สำรวจภาคธุรกิจ "ศูนย์การค้า-ห้างร้านค้าปลีก-โรงหนัง-แบงก์" ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน ประกาศปิดสาขาทั่วประเทศ 26 ตุลาฯ ให้พนักงานร่วมพระราชพิธี

 

     วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.2560 อันเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ในการณ์นี้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกต่างๆ อาทิ ร้านเฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง โรงภาพยนตร์ และธนาคาร พร้อมใจประกาศ “ปิดบริการชั่วคราว” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

 

     โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดปิดบริการวันที่ 26 ต.ต. ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้น “เซ็นทรัลเวิลด์” และ “เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2” ซึ่งทั้ง 2 แห่ง เป็นจุดถวายดอกไม้จันทร์

 

     นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน บริษัทซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์) กล่าวว่า จะปิดสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. เวลา 14.00 น. เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ จำนวนกว่า 5,000 คนจากทุกสาขาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยโดยการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พนักงานไปยังสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงสาขา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.2560

 

     การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 นับได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างเหลือประมาณ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนัก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ฯ ทรงอุทิศพระองค์อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้คนไทยทั้งชาติจึงยังคงอยู่ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจต่อการสูญเสียพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 

     ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด และ กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมถวายความอาลัยและไว้ทุกข์มาตลอดระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครบ 50 วัน 100 วัน และ 1 ปีตามลำดับ รวมถึงได้ร่วมใจกันจัดทำดอกดารารัตน์ ส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3 ล้านดอก เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนนำไปถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

     สำหรับ วันที่ 13 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต บริษัทกำหนดจัดพิธียืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที ณ เวลา 15.52 น. พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์

 

     อินเด็กซ์ปิดทุกสาขา

 

     นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด กล่าวว่า กำหนดให้ อินเด็กซ์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ปิดให้บริการชั่วคราวพร้อมกันในวันที่ 26 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และจะเปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขา ในวันที่ 27 ต.ค. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทั้ง 28 สาขา รวมถึง อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 4,000 คน ได้ร่วมใจเป็นหนึ่งและได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมมีโอกาสร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อวางดอกไม้จันทน์ และร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจภายในชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ต.ค.

     

     เทสโก้ โลตัส ปิดเวลา 14.00 น.
นายจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมให้สาขาทั้งหมดกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ ปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสาขากว่า 6.3 หมื่นคน ได้มีโอกาสถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชน และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 27 ต.ค.
“นับเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี ที่เราดำเนินธุรกิจที่จะมีการปิดให้บริการชั่วคราว สำหรับสาขาขนาดใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขาในวันที่ 27 ต.ค. ส่วน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จะเปิดให้บริการในเวลา 06.00น. ของวันที่ 27 ต.ค.”

 

     เมเจอร์ฯปิดบริการ 26 ต.ค.
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) แจ้งปิดการให้บริการในวันที่ 26 ต.ค.2560 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งในส่วนของโบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ 119 สาขา ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ต.ค. ทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมเจอร์ฯได้ร่วมกับ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 99,999 ดอก จากการเปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนทั่วไป ใน “โครงการรวมพลังถวายความภักดี” เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

     “เอสเอฟ”เปิดชมฟรีภาพยนตร์สารคดี
บริษัทเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด ได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย โดยเปิดให้ผู้สนใจชมภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey) ที่สร้างสรรค์โดยนักแสดงและโปรดิวเซอร์ “โดนัท-มนัสนันท์” โดยเปิดให้ชมฟรีระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค.นี้ ที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

     แบงก์ทุกแห่งประกาศปิดสาขาในห้าง
นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ตามที่ ธปท. ประกาศให้วันที่ 26 ต.ค.2560 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ธปท. ได้รับแจ้งจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งว่า เพื่อให้พนักงานของธนาคารพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง จะปิดการให้บริการที่สาขาทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน เช่น สาขาที่อยู่ในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ดี ประชาชนยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM ได้ตามปกติ โดยธนาคารพาณิชย์ได้มีการสำรองเงินรองรับการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ

 

 

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์