ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.แก้ประมวลรัษฎากร รายได้10ล้านขึ้นไปต่อปี เลี่ยงภาษีถือเป็นคดีร้ายแรงฐานฟอกเงิน

การส่งงบการเงิน ทาง DBD e-filing หากส่งล่าช้า ต้องระวัง! โดย  อ.ธนพล สุขมั่นธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กรมสรรพสามิตจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

 การทำธุรกิจกับการเสียภาษี เป็นของคู่กัน ฉะนั้นมาดูว่า ก่อนเริ่มทำธุรกิจ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง??? 

ทำไม!! คืนภาษีช้า ถ้าไม่ผูก 'พร้อมเพย์' ช่วงนี้เป็นฤดูกาลยื่นภาษีประจำปี ซึ่งแน่นนอนว่ามีทั้งคนทีเสียเพิ่ม และคนที่จะได้เงินคืน เพราะจ่ายไว้เกินรวมถึงมีสิทธิในการลดหย่อนต่างๆ 

การทำบัญชีนั้น ทำเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร มาดูประโยชน์ของการจัดทำบัญชี กัน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered เพื่อยืนยันตัวตน

มีผลแล้ว!ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทฯ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ มีผลเมื่อ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา 

"ภาษีการรับให้" คืออะไร ได้ออกประกาศใช้พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา

ธปท.เคาะนิติบุคคลใช้พร้อมเพย์โอนเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.

เสวนาพิเศษ “ ความร่วมมือ 4 หน่วยงานกับสิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากร และการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง"

ด้วยตัวคุณเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะจัดตั้งบริษัทได้ด้วยตัวเองได้แล้ว อ่านเพิ่มเติมคลิก

ภาคต่อ ของ Q&A ในภาคนี้ ภาคที่3แล้ว โดย อ.ธนพล สุขมั่นธรรม มีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลย

ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจชาวต่างชาติใน สปป.ลาว จะคำนวณและเรียกเก็บเป็นสกุลเงินกีบเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

พร้อมเพย์.. พร้อมแล้ว.. คุณพร้อมหรือยัง? สมัครได้ที่ธนาคารทุกแห่ง สมัครง่าย ๆ เพียงมีสมุดบัญชีและบัตรประชาชนเท่านั้น มีคลิป!!

กรมสรรพากรเผย จำนวนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2559 เดือนแรก ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 85 และขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์สูงถึงร้อยละ 60 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบอีกเกือบ 10 ล้านราย แนะให้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพราะสะดวก รวดเร็ว ยื่นได้ 24 ชั่วโมง

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ตอนที่ 1 MRA หรือ ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนคืออะไร?