ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

“คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 “คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมจับมือ 3 แบงก์รัฐเปิดรับลงทะเบียน ลั่นต้องการให้ รบ.มีข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม และเป็นความลับ ไม่มีการเอาไปทำอะไรทั้งสิ้น

สภาวิชาชีพบัญชียันบริษัทประกันชีวิตแข็งแกร่ง แต่ต้องลงบัญชีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ใหม่

เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่นภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนดให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559

"อภิศักดิ์" ลงนามประกาศกระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกชนิด 0.24-0.35 บาท/ลิตร

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสังคมผู้สูงอายุ กรมสรรพากรเตรียมเสนอมาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานของภาคเอกชนให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

การอุทธรณ์ภาษีอากร เป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ถูกประเมินภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินที่ผู้ถูกประเมินภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยกรมสรรพากร (Doing Business)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผย ไทย – สมาชิก ITA ได้ข้อสรุปทยอยลดภาษีสินค้า IT เริ่ม 1 กรกฎาคม 2559 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ การเสียภาษี หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียบ้าง ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล, ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี, กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

"สรรพากร" ระบุกฎหมายภาษีรับให้ฉบับแก้ไข ผ่านครม.-กฤษฎีกาแล้ว เผยร่างแก้ไขกำหนดเว้นภาษี “พ่อหรือแม่” ที่ยกอสังหาฯ-เงินสด ให้ลูกได้ทุกคน

กรมสรรพากรสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ติดอันดับน่าลงทุนในโลก โดยเฉพาะ ทางด้านการชำระภาษี (Paying taxes) ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น


รถไฟฟ้าสายสีม่วงกำลังจะมา ราคาที่ดินติดรถไฟฟ้าเส้นนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง อนาคตสายนี้จะดีหรือไม่อย่างไร

ไขข้อสงสัย 20 คำถาม-คำตอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มาร่วมไขข้อสงสัยเรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ รู้ไว้ให้ชัดก่อนนำมาใช้จริงในอนาคต เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีของประชาชน


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ประชาชนผู้มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 เเสนบาทต่อปีสามารถลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐ ได้ตั้งเเต่วันที่ 15 กรกฎาคม นี้

5 เหตุผลที่ควรทำบัญชี"รายรับ - รายจ่าย"

คุณเคยเคยสงสัยกันมั้ยว่าเงินหายไปไหน หากอยากจะสะกดรอยตามเงินให้เจอ วันนี้มี tip เล็กๆ มาสะกดรอยตามเงินมาฝากกัน...

ตามที่สภากรรมการได้รับทราบและเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชุดใหม่เป็นองค์กรบริหารศูนย์กลางของเครือธรรมนิติ เป็นชุดที่ 2 ทำหน้าที่เป็นองค์กรนำของเครือธรรมนิติในรุ่นที่ 3 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาธรรมนิติไปสู่ระยะ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2590 นั้น

กระแสค่านิยมในลักษณะสุขนิยมของคนรุ่นใหม่หรือ Gen Y กำลังแผ่กระจายไปในโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย และดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องเห่อเหิมจนเป็นกระแสกดดันว่าหากไม่คล้อยตามกระแสนี้แล้ว ก็จะเป็นพวกเชย ล้าหลัง หรือล้มเหลว 

กรมบัญชีกลาง งัดมาตรการช่วย ขรก.ลูกหม้อ หลังตรวจพบ 400 รายไม่เคยจ่ายหนี้ กองทุน กยศ.-กรอ.พร้อมจัดกลุ่มหวังช่วยตรงจุด จัดโปรกู้ฉุกเฉิน พร้อมลดดอกเบี้ย 50% พ่วงยืดระยะเวลาชำระหนี้ หวังหลุดบ่วงหนี้ กยศ.