ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ATM ธนาคารออมสินถูกปล้นเงินไป 12 ล้านบาท

หลังจากที่มีข่าวตู้ ATM ของธนาคารออมสินถูกปล้นเงินไปเป็นจำนวนกว่า 12 ล้านบาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยหลายท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในระหว่างรอการเก็บหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)  (Digital  Forensics คือ ) ซึ่งบทความนี้เป็นสรุปความคิดเห็นจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ACIS Professional Center ที่ส่งมาให้ทาง TechTalkThai เพื่อกระจายให้ทุกคนรับทราบกันครับ

ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการเอทีเอ็มบางส่วน หลังเงินหายไปจากตู้เอทีเอ็ม 21 เครื่อง มูลค่า 12,291,000 บาท โดยพบมัลแวร์ในตู้เอทีเอ็มเหล่านั้น

     คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สังคมปลอดเงินสด (Cashless society)

โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนประชากรกว่า 40% บนโลกใบนี้ที่กำลังออนไลน์ ด้วยจำนวนสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงพึ่งพาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นนับตั้งแต่การเชื่อมโยงกับเพื่อนๆและครอบครัวตลอดจนการซื้อของและทำธุรกรรมทางธนาคาร

ตัวอย่างการวางแผนภาษีและการคำนวณภาษี

สำหรับบทความนี้ คุณ TAXBugnoms แห่ง เว็บไซต์ Aommoney ได้พาทุกท่านกลับไปยังจุดตั้งต้น อย่างเรื่องของ 'การคำนวณภาษี' "วิธีคำนวณภาษี" นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งตัวอย่างในวันนี้มาจาก คอร๋สการเงินสุดฮอตอย่าง Money Literacy ที่จัดขึ้นมามากกว่า 10 ครั้งทั่วประเทศไทย

บริการหางานให้ผู้สูงอายุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ และศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ เพื่อทราบความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และครอบคลุมถึงระบบประกันสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด

บุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นำรายจ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ใน 5 รอบบัญชี คาดรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 4.2 พันล้านบาท

การยื่นแบบ ภงด.51

การยื่นแบบ ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในรอบปี 2559 

ลดภาษีเครื่องสำอางค์

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย-สมาคมศูนย์การค้าไทย-แบรนด์หรู แท็กทีมพบ "คลัง" ขอลดภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย เล็งนำร่องสินค้ากลุ่ม "เครื่องสำอาง-น้ำหอม" ลุ้นปรับภาษีเหลือ 0% 

เมืองการค้าปลอดภาษี

กระทรวงการคลัง จ่อชง ครม. ตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ให้ผู้ประกอบการซื้อขายในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเสรี หวังส่งเสริมการค้าชายแดน...

ยืดเวลาชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน

"ประยุทธ์" สั่ง "มาตรการ44" ยืดเวลาชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 31ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ทางเลือกสำหรับบัญชีเงินฉุกเฉิน

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน เราจะเห็นป้ายใดป้ายหนึ่งในทุกๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ผับ ฯลฯ ซึ่งป้ายเหล่านี้จะช่วยบอกทางออกพิเศษให้เราในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เรื่องการเงินก็เช่นกัน ในบางจังหวะที่ชีวิตเราสะดุดล้มลง เช่น ตกงานกะทันหัน อุบัติเหตุ ฯลฯ ก็จะมีเงินบางส่วนที่จะเข้ามาช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นออกมาได้ นั่นคือ เงินฉุกเฉิน

"ฟินเทค” พลิกโฉมบริการการเงิน

นาทีนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนเรียบร้อยแล้ว ในหลากหลายรูปแบบ และอีกไม่นาน “ฟินเทค” หรือ  ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology)จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น

10 คำถามไขข้อข้องใจ บริการพร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ PromptPay คืออะไร ทำอย่างไร ดีหรือไม่ วันนี้เรามาไขข้อสงสัย เกี่ยวกับบริการ พร้อมเพย์ กับ 10 คำถามที่ควรรู้กันเลย

“คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 “คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมจับมือ 3 แบงก์รัฐเปิดรับลงทะเบียน ลั่นต้องการให้ รบ.มีข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม และเป็นความลับ ไม่มีการเอาไปทำอะไรทั้งสิ้น

สภาวิชาชีพบัญชียันบริษัทประกันชีวิตแข็งแกร่ง แต่ต้องลงบัญชีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ใหม่

เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่นภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนดให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559

"อภิศักดิ์" ลงนามประกาศกระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกชนิด 0.24-0.35 บาท/ลิตร