คุณรู้จักระบบ E-Donation กันหรือไม่ ???

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อปี 2560 ทางกรมสรรพากรได้เริ่มโครงการนำ E-Donation มาใช้งาน โดยเริ่มจากโรงเรียนและวัดในจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และหลังจากได้มีการเริ่มใช้งานไปได้ระยะหนึ่งทางกรมสรรพากรก็ได้มีการเปิดการใช้งานระบบ E-Donation มาบังคับใช้เป็นการทั่วไปในปี 2561

โดยระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation นั้นเป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริการของโรงเรียนสถานศึกษาและวัดหรือ ศาสนสถาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด สถานศึกษาและศาสนสถานจะต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของสถาบันการเงินสถาบันจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ (อยู่ระหว่างสถาบันการเงินดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร)

โดยสามารถตรวจเช็ครายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ E-Donation ได้ผ่านทางลิงค์ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp 

 

คุณรู้จักระบบ E-Donation กันหรือไม่ระบบ E-Donation นั้น ได้พัฒนามาพร้อมกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งกำลังจากก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการบริจาคแล้วนั้น ทางผู้บริจาคยังสามารถที่จะดำเนินการของลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ E-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยรับบริจาคใช้ในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยหน่วยรับบริจาคไม่นต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาคเว้นแต่ผู้บริจาคต้องการหลักฐานในการบริจาค

ซึ่งข้อดีของการบริจาคผ่านทาง E-Donation นั้นผู้บริจาคสามารถเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ตลอดเวลา โดยจะมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปคือไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมีข้อมูลปรากฏบนระบบ E-Donation อยู่แล้วทำให้ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี และได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีอย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอการตรวจสอบใบอนุโมทนาบัตรอีกด้วย.