กรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีปี 60 ถึงจันทร์ที่ 9 เม.ย.นี้

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เสียภาษีและประชาชนใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก
        ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 จึงได้ขยายเวลาการให้บริการจากเดิมที่ให้บริการทุกวันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 08.30 – 18.00 น. เป็นเวลา 08.30 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 9 เมษายน 2561
นอกจากนั้นยังได้เพิ่มการให้บริการในทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคมและวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 โดยในวันเสาร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เสียภาษีและประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ที่มา : sanook