จีนเล็งลดจัดเก็บภาษีกว่า 8 แสนล้านหยวนปีนี้

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เปิดเผยรายงานในการประชุมรัฐสภาในวันนี้ว่า จีนจะลดการจัดเก็บภาษีภาคธุรกิจและภาษีรายได้บุคคลลงมากกว่า 8 แสนล้านหยวน (ราว 1.26 แสนล้านดอลลาร์) ในปีนี้
       นายหลี่กล่าวว่า จีนจะให้ความสำคัญกับการปรับลดภาษีภาคการผลิตและการขนส่ง และจะเพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำของรายได้จากยอดขายประจำปีสำหรับผู้จ่ายภาษีรายย่อย ซึ่งแผนการนี้ จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กกำไรต่ำหลายแห่งจ่ายภาษีรายได้ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง และขยายกำแพงค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในองค์กรที่สามารถใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายภาษีอากรได้
นโยบายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีความเท่าเทียมสำหรับรายได้ที่มาจากต่างประเทศของธุรกิจจีนจะถูกนำมาบังคับใช้ ส่งผลให้บริษัทโลจิสติกส์หลายแห่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่จัดเก็บสินค้า
ในปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจสามารถลดการจ่ายภาษีลงถึง 9.186 แสนล้านหยวนจากการปฏิรูปของรัฐบาลที่หันมาใช้นโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) แทนภาษีภาคธุรกิจ


ที่มา : bangkokbiznews