ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       ข่าวล่ามาเร็ว กับประเด็นทางภาษี “เก็บภาษีพระ” ซึ่งมีแนวคิดการจัดเก็บภาษีพระภิกษุนี้ มุ่งประเด็นกับการที่พระภิกษุมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และเก็บภาษีวัด ที่มีการจัดกิจกรรมเชิงพุทธพาณิชย์ ได้ยินข่าวนี้แล้วหลายท่านอาจนึกตกใจว่า “อะไรกันนะ จะเก็บท่านทำไม?” แต่ถ้าท่านที่มีความเข้าใจอาจจะรู้สึกเฉยๆ กับประเด็นนี้ก็เป็นได้ ก่อนที่เราจะแตกตระหนกกับข่าว เรามาทำความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าประเด็นนี้มีหลักการพิจารณากันอย่างไร?

กระทรวงพลังงาน ชี้แจงการบริหารจัดการแอลพีจี ภาคขนส่ง เป็นการดำเนินการระยะยาว ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ชี้แนวโน้มความนิยมก๊าซแอลพีจีที่ลดลง เป็นผลจากกลไกราคา ความปลอดภัย และประเภทของเชื้อเพลิงทางเลือกที่เพิ่มขึ้น

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

“กรมสรรพากร” เปิดช่วงโปรโมชั่น “ไม่สอบภาษีย้อนหลัง” เอสเอ็มอี หวังต้อนบริษัทที่เคยเลี่ยงภาษีกว่า 1.5 แสนรายมาเข้าระบบ ขจัดปัญหา “บัญชีผี” หนีภาษี ขณะที่ กสอ.สำรวจความคิดเห็นเอสเอ็มอีล่าสุด บอกอยู่ยาก แข่งขันแรง คนซื้อน้อย แนะรัฐบาลอัดฉีดเงินกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

กรมสรรพากรจัดสัมมนาผู้ประกอบการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเรียนรู้การจัดทำบัญชีและการปฏิบัติด้านภาษีอากร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง 28 – 29 เมษายนนี้

ภาษีคืออะไร มีกี่ประเภท และใครบ้างที่มีหน้าต้องเสียภาษี  คุณมีความเข้าใจเรื่องภาษีมากน้อยเพียงใด วันนี้คุณจะได้เข้าใจเรื่องภาษีและจะได้รู้ว่าคุณต้องเสียภาษีอะไรบ้างมากขึ้น

นักวิชาการ ชี้ประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชีย เหตุจีดีพีโตต่ำนานกว่า 10 ปี เผชิญปัญหาผู้สูงอายุพุ่ง แนะรัฐออกมาตรการลดหย่อนภาษีชั่วคราวกระตุ้นการลงทุน

นิยามของ  “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดนิยามของคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ไว้แต่อย่างใด จึงต้องใช้วิธีเทียบเคียงจากมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้

ภาษีที่ดินยังไม่ลงตัว ขุนคลัง ระบุเตรียมขยับเกณฑ์ยกเว้นเก็บบ้านราคามากกว่า 1.5 ล้านอีก แต่ยังชี้ชัดไม่ได้ อยู่ระหว่างหาข้อมูลดิบ ย้ำคำนึงผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก จ่อผ่อนผันให้คนอายุเกิน 60 อยู่บ้านมานานกว่า 30 ปี ยันเก็บแน่ในปี 60 ตามคำสั่ง "บิ๊กตู่"

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันไม่กระทบค่าเรียน แต่นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิ­ชา ยอมรับจะส่งผลให้ค่าเรียนเพิ่มขึ้น เพราะเป็นต้นทุนที่จำเป็นต้องนำมาคิด

นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนถึงความจำเป็นต้องเสียภาษีหลายประเภท เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ รัฐบาลเลือกตั้งจะไม่กล้าตัดสินใจ

กระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมกำหนดให้ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี เปลี่ยนเป็นราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี

กรมสรรพากรเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

เมื่อทิศทางถูกกำหนด เป้าหมาย จึงไม่ได้มีไว้แค่...พุ่งชน????

กระทรวงการคลังจะเสนอให้ลดอัตราภาษีของร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้นำร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้ว ซึ่งได้รับการแนะนำให้ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนมาก และจะต้องมีข้อสรุปให้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้นดำเนินธุรกิจในลักษณะให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier, FSC) โดยบริษัทสายการบินเพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งการให้บริการลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ราคาค่าโดยสารสูงมาก แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้องพัฒนาการให้บริการของตนเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carrier, LCC) และธุรกิจเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำ (Charter Flight)

สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมาตรการทางภาษีเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่รัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งแบ่งประเภทของการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้ได้เป็น 2 กรณี คือ