ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรมสรรพากรแนะนำ 16 ข้อลดหย่อนภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนยื่นเสียภาษีรายได้ 2558 เพื่อลดภาระค่าจ่ายภาษี

กระแสที่มาแรงแซงโค้ง เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน อาชีพลงในบัตรประชาชน ยิ่งเป็นประเด็นร้อนแรงให้หลายคนต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย

ภาษีสรรพสามิต คือภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าบั่นทอนสุภาพ โดยจุดในการรับความผิดที่จะต้องเสียภาษีนั้น อาจพิจารณาได้ด้วยกัน 4 จุด คือ

มาตรการตรวจสอบทางภาษี คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผล แต่สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ค่อยมีการใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างจริงจังมากนัก

สรรพากร ชงปรับลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล จาก 3% เหลือ 2% เผย นโยบายปี 2559 ตั้งเป้าเก็บภาษี 1.895 ล้านล้านบาท ลั่นไม่เน้นรายได้แต่เน้นความสะดวกของผู้เสียภาษี พร้อมเตรียมนำระบบไอทีมาใช้

“สรรพากร” เตรียมเสนอคลังลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำค่าใช้จ่ายส่วนตัวปรับเพิ่มได้ จากที่ใช้ระบบเหมาจ่าย 6 หมื่นบาท ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว โดยจะเพิ่มเป็น 1.2 แสนบาท เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะค่าครองชีพปัจจุบัน ลั่นใช้มาตรการจูงใจคนรุ่นใหม่ทำลูกเพิ่ม หากมีเกิน 3 คน เอามาลดหย่อนได้ พร้อมระบุเตรียมชงมาตรการภาษีกระตุ้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เพื่อเร่งรัดให้ขยายการลงทุน และลงทุนใหม่เพิ่มเติม

มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮดัง ๆ คลังเผยข่าวดี จ่อลดภาษีบุคคลธรรมดา หวังจูงใจคนเข้าระบบภาษีมากขึ้น เล็งทำอีเพลย์เม้นท์ ซื้อ-ขาย 20 บาทก็ต้องเข้าระบบ พุ่งเป้าเป็นประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช้เงินสดซื้อของ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอนมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี

คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ อย่าลืมเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ของบริษัททัวร์และโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2558 ได้คนละ 15,000 บาท

ก่อนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะสิ้นสุดวาระลง หลังมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อ 6 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา สปช.ได้รวบรวมข้อเสนอด้านการ "ปฏิรูปภาษี" ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับหลักการ และ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี มีนโยบายจะนำข้อเสนอเหล่านั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ได้มีโอกาสฟังท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบและอนุมัติ มาตรฐานการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการขออนุมัติ

สวัสดีครับ หลังจากทราบข่าวการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกันไปแล้ว คราวนี้ถึงคิวของกิจการขาดกลางและขนาดย่อมกันบ้างครับ ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2558 มีแผนการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ของกิจการ SMEs (ภายใต้กรอบนิยามของกรมสรรพากร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 30% เหลือ 20% ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คงแวต7% ถึง30 ก.ย.59 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% โดยให้มีผลออกไปอีก 1 ปี หรือปีงบประมาณ 59 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 

กรมสรรพากร แจ้งผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ตามที่กรมสรรพากรได้แก้ไขปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (1) และ (37) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

กรมสรรพากรแจ้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ต มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

“ภาษีมรดก” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลใน 180 วันเปิดโอกาสเศรษฐี–ชนชั้นกลางโอนทรัพย์สินให้ทายาท และผู้สืบสันดานก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้