ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ 1 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่าย เป็นค่าจ้างงานด้านบัญชีแก่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาวิชาบัญชีจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เห็นหัวข้อของผมแล้วอย่าเพิ่งตกอกตกใจไป ผมตั้งสมมุติฐานเอาไว้เฉยๆ ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลแต่อย่างใด ตอนนี้ก็ทราบนโยบายรัฐบาลแล้วว่า ปีหน้า 2560 จะปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ และผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นผู้มีเงินได้ 4,000,001-5,000,000 บาทต่อปีจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลงจากเดิมหรือปัจจุบันเสียภาษีเสียภาษีในอัตรา 35% แต่ปีหน้า

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาษีที่ดินและ ที่อยู่อาศัยซึ่งขณะนี้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาอัตราที่จะจัดเก็บและได้ปรับลดลงมาครึ่งหนึ่งจากอัตราที่เสนอมาตั้งแต่แรก 

ครม.ไฟเขียวให้สำนักงานสลากฯ ตั้งงบปี 2559-2560 จ่ายหนี้ภาษีพนันหวยบนดิน หลังใช้เวลา 7 ปี

ปลอดเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า 116 ล้านคน เดินทางออกไปยังต่างประเทศ นับเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 17% และมีการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากเดิมกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ลงเป็นรายจ่ายได้เป็น 2 เท่า[1]

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 เพื่อขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุดลดลงจากเดิม 37% เป็น 35% ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งการปรับลดเดิมมีผลสิ้นสุดในปี 2558 แต่การออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลให้การลดอัตราภาษีใช้ได้ต่อไปถึงปี 2559    

ษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นอีกฐานความผิด มีโทษจำคุก

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าทุกวันนี้มีช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนในประเทศไทยมากมายขนาดไหน

ภายหลังรัฐบาลเคยมีมาตรการทางด้านภาษีให้กับนักช็อปได้ซื้อสินค้าและสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังมีแนวคิดการออกมาตรการทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าของชุมชน โดยการให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าของชุมชนหรือสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้

กระทรวงการคลัง จ่อชง นายกฯ ไฟเขียวกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้ง ปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา เผย เป็นส่วนหนึ่งของการลดเหลื่อมล้ำทางสังคม ใช้พื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)

สนช.เห็นชอบก.ม.เก็บภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% จากอัตราเดิมที่ 30% รมช.คลังยัน มาตรการนี้แม้กระทบจัดเก็บรายได้รัฐบาล แต่ช่วยกระตุ้นศก.และส่งเสริมการลงทุนประเทศ

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีทั้งสิ้น 9 มาตรา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ซึ่งเหตุผลในการออก พ.ร.ก.นี้ระบุว่า เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ

พ.ร.บ.ภาษีผู้รับมรดก พ.ศ. 2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้รับมรดกเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษี โดยสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 5 ปี 

กรมสรรพากร ชี้ ศัลยกรรม ทำหน้า เสริมจมูกในโรงพยาบาลลดหย่อนภาษีไม่ได้ ต้องทำในสถานเสริมความงามที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น 

จากการที่มีการออกกฎกระทางฉบับที่ 309 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม. 2558 เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล ที่เป็นรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หาและดอกเบี้ยที่ไม่ประสงค์ขอรับเงินคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

กระทรวงการคลังได้เสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 58 จำนวน 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25 -31 ธันวาคม 2558