ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

Tax Magazine Poll

“จ่ายเท่าไรให้คูณสอง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (ก่อนหักเงินบริจาค)”

     หลังประเพณีออกพรรษา ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเทศกาลงานบุญทอดกฐิน เป็นประเพณีที่กำหนดให้มีการทอดกฐินเป็นระยะเวลา 1 เดือน ....

     โครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ครม. ให้ประชาชนเสียภาษีน้อยลง โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยลงในปีภาษี 2560 และสำหรับผู้ที่เงินเดือนไม่เกิน 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยมีรายระเอียดดังนี้...

เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะทำการลงทุนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติม ดัดแปลง หรือสร้างอาคารใหม่ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1 เท่า[i] โดยผู้เขียนขอนำเสนอดังต่อไปนี้

“สรรพากร” แนะร้านทองจดทะเบียนนิติบุคคล มั่นใจช่วยลดภาระด้านภาษีอากร ส่วนเรื่องระบบชำระภาษีของร้านทองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National E-payment คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน ม.ค.60