ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

Tax Magazine Poll

“จ่ายเท่าไรให้คูณสอง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (ก่อนหักเงินบริจาค)”

     หลังประเพณีออกพรรษา ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเทศกาลงานบุญทอดกฐิน เป็นประเพณีที่กำหนดให้มีการทอดกฐินเป็นระยะเวลา 1 เดือน ....

     โครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ครม. ให้ประชาชนเสียภาษีน้อยลง โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยลงในปีภาษี 2560 และสำหรับผู้ที่เงินเดือนไม่เกิน 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยมีรายระเอียดดังนี้...

เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะทำการลงทุนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติม ดัดแปลง หรือสร้างอาคารใหม่ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1 เท่า[i] โดยผู้เขียนขอนำเสนอดังต่อไปนี้

“สรรพากร” แนะร้านทองจดทะเบียนนิติบุคคล มั่นใจช่วยลดภาระด้านภาษีอากร ส่วนเรื่องระบบชำระภาษีของร้านทองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National E-payment คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน ม.ค.60

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ 1 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่าย เป็นค่าจ้างงานด้านบัญชีแก่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาวิชาบัญชีจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เห็นหัวข้อของผมแล้วอย่าเพิ่งตกอกตกใจไป ผมตั้งสมมุติฐานเอาไว้เฉยๆ ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลแต่อย่างใด ตอนนี้ก็ทราบนโยบายรัฐบาลแล้วว่า ปีหน้า 2560 จะปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ และผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นผู้มีเงินได้ 4,000,001-5,000,000 บาทต่อปีจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลงจากเดิมหรือปัจจุบันเสียภาษีเสียภาษีในอัตรา 35% แต่ปีหน้า

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาษีที่ดินและ ที่อยู่อาศัยซึ่งขณะนี้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาอัตราที่จะจัดเก็บและได้ปรับลดลงมาครึ่งหนึ่งจากอัตราที่เสนอมาตั้งแต่แรก 

ครม.ไฟเขียวให้สำนักงานสลากฯ ตั้งงบปี 2559-2560 จ่ายหนี้ภาษีพนันหวยบนดิน หลังใช้เวลา 7 ปี