ทำไมต้องจัดทำบัญชี?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความอยู่รอดของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ดีคือ การมีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลบัญชีจึงเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ได้ผ่านกระบวนการของการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะรายการเพื่อการสะท้อนภาพของการดำเนินงานของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดต้องได้

 

 

ในหลายหน่วยงานหรือองค์กร มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ซึ่งเรามักจะพบว่า การจัดทำบัญชีนั้น มักมีลักษณะของการปฏิบัติ คือ 

 

ไม่มีกระบวนการจัดทำบัญชีที่ชัดเจนอาศัยการจัดทำบัญชีแบบตามความเข้าใจ ซึ่งประเด็นนี้จะเห็นได้ว่านักบัญชีอาจจะไม่ได้สนใจกระบวนการจัดทำบัญชี แต่มองประเด็นไปที่เมื่อเกิดรายการค้า หรือเหตุการณ์ทางธุรกิจขึ้นก็ทำการตั้งบัญชี และทำการบันทึกบัญชีไปตามเหตุการณ์ บางครั้งก็มีการสร้างชื่อบัญชีใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะรองรับการบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ทางการค้านั้น ๆ

 

มีกระบวนการจัดทำบัญชีแต่ไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับการจัดทำบัญชี ซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่จะยึดกระบวนการจัดทำบัญชีแบบเดิม อาจจะมีการปรับปรุงกระบวนการบ้างแต่ทำเฉพาะจุดหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการ แต่ขาดการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

ซึ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งสองส่วนนั้น อยากเรียนว่ากระบวนการในการจัดทำบัญชี จริงแล้วนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเพราะกระบวนการจัดทำบัญชีที่ดี และมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การได้ผลลัพธ์ (Output) ที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ วางแผนการดำเนินงาน ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่การนำไปเป็นเครื่องมือชี้วัดในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วย

 

สิ่งที่ได้กล่าวมาจะไม่ใช่ภาระปัญหาอีกต่อไปหากได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยที่มีความรู้ และความชำนาญมายาวนานถึง 60 กว่าปี ทำหน้าที่ในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้ท่านได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี การเคลื่อนไหวของข้อกฎหมายที่จะมีการ Update กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ท่านเสียภาษีในจำนวนที่สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งสิ่งเรานี้ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ในเครือธรรมนิติ เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริการที่ใส่ใจลูกค้า และยึดมั่นต่อหลักการที่ถูกต้องโดยเรามีความยินดีที่จะเสนอบริการ ต่างๆ ดังนี้

 • บริการรับจัดทำบัญชีทำนิติบุคคลมูลนิธิสมาคมบุคคลธรรมดา 
 • บริการตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชีและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
 • บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน
 • บริการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • บริการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
 • บริการวางระบบการควบคุมภายในทรัพย์สินถาวร
 • บริการวางระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ
 • บริการให้คำปรึกษาออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • บริการให้คำปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ
 • บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานบัญชีการเงิน
 • ออกแบบโครงสร้าง และจัดทำ Job Description หน่วยงานบัญชีการเงิน

อย่าลืมนะครับ มีปัญหาด้านบัญชี ไม่เข้าใจประเด็นทางด้านภาษี ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร คอยให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ สนใจในบริการสามารถติดต่อได้ที่

-----------------------------------------------------

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

DHARMNITI ACCOUNTING AND TAX CO., LTD.

267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(02) 587-8080

โทรสาร (02) 587-5475

www.dha.co.th