ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2558

สืบเนื่องจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีนั้น เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เป็น 12 ชั่วโมง ต่อปี และย้ายการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีไปยังสภาวิชาชีพบัญชี 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) นายธเนศ เกษมศานติ์ สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด กรณีจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญรวมทั้งกล่าวโทษนายธเนศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ทุกปีหลังสิ้นสุดรอบบัญชี นิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 500,000 ราย ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง

ปุจฉา บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เช่า มีอายุตามสัญญาเช่า 15 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาแล้ว หากไม่มีการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก หรือสัญญาเช่าได้สิ้นสุดด้วยเหตุใดก็ดี บริษัทฯ ผู้เช่ายินยอมให้บรรดาอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือต่อเติมที่ผู้เช่าได้ทำการปลูก สร้างลงบนที่ดินที่เช่าทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที บริษัทฯ ขอทราบว่า การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินส่วนที่เป็นอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ใช่อาคาร อย่างไร 

“มิงกาลาบา” ทักทายกันแบบพม่าซะหน่อย หลายคนอาจจะงง และมีคำถามในใจ อย่าเพิ่งแปลกใจ วันนี้ผมมีสาระดี ๆ มาฝาก ก่อนอื่นเราลองย้อนมาทบทวนถามตัวเองกันซักนิดดีไหมครับว่านักบัญชีอย่างเรา เคยพูดคุยกันถึง AEC หรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนอาจมีคำตอบในใจว่า

AEC เป็นเรื่องที่จะไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต่างกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านตื่นตัวกับเหตุการณ์จนบางครั้งหลายท่านเกิดความตระหนก มากกว่าที่จะตระหนัก จึงเป็นเหตุและผลที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์

บทความคอลัมน์ “นักบัญชีกับ AEC” ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ AEC ที่เป็นทั้งเนื้อหาในส่วนของความเป็นมาของ AEC และ AEC Blueprint ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น

ตัวอย่าง บริษัท สินทรัพย์ จำกัด ได้ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง โดยมีราคาเงินสด 100,000 บาท หากซื้อโดยการเช่าซื้อผ่อนชำระจะต้องชำระเงินเริ่มแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเดือนเป็นเงินเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 งวด การบันทึกบัญชีต้นทุนของทรัพย์สินจะแสดงดังนี้

รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ชิงลงมือก่อนได้เปรียบ นักธุรกิจไทย “ยึดหัวหาด” EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ศึกษาผลของ ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ยังไงก็เกิด แม้จะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแบบสหภาพยุโรป และยังมีปัญหาขัดแย้งไทย-กัมพูชา

เมื่อทิศทางถูกกำหนด เป้าหมาย จึงไม่ได้มีไว้แค่...พุ่งชน???? “สะบายดี” เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความ AEC บทความแรกที่ผ่านมา. . .นั่นเป็นเพียงบทความที่ปูพื้นฐานให้กับทุกท่านได้เข้าใจที่มาที่ไปอย่างละเอียดเท่านั้น (บางท่านอ่านบทความผมแอบแซวว่านึกว่าอ่านนิยาย ฮ่า...ฮ่า!!!) 

เมื่อนักบัญชีต้องบริหารสินค้าคงเหลือ ควรปฏิบัติอย่างไร? สวัสดีครับ สมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน ต้องกล่าวว่า “สวัสดีปีใหม่ (ไทย)” ด้วยนะครับ สำหรับหลายท่านคงวางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เอาเป็นว่าถ้าท่านสมาชิกจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใด ไม่ว่าจะใกล้จะไกล ขอให้มีแต่ความสุข ปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะครับ

กระบวนการจัดทำบัญชี – ข้อมูลการบัญชี สะท้อนภาพกลยุทธ์ได้จริงหรือไม่? สวัสดีครับ สมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะครับ จะออกเดินทางไปพบปะสังสรรค์กับใครก็เผื่อเวลาเดินทางกันนิดนึงนะครับ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากผู้เขียนนะครับ

เหตุเกิดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2504 พันธมิตรเอเซีย 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ได้ร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ASA (Association of South east Asia)  

“มิงกาลาบา” ทักทายกันแบบพม่าซะหน่อย หลายคนอาจงง และมีคำถามในใจ อย่าเพิ่งแปลกใจครับ วันนี้ผมมีสาระดี ๆ มาฝาก ก่อนอื่นเราลองย้อนมาทบทวนถามตัวเองกันซักนิดดีไหมครับว่านักบัญชีอย่างเรา เคยพูดคุยกันถึง AEC หรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนอาจมีคำตอบในใจว่า