ร่วมงานกับเรา

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานบัญชี ( หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบบันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าส่งมอบ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการบัญชี
 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office และ Express
 4. มีความรู้ด้านภาษอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 5. มีประสบการณ์บัญชี ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เคยผ่านงานสำนักงานบัญชี  / สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2596-0500 ต่อ 323

หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชีอาวุโส ประจำสำนักงานบัญชี (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการบัญชี
 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office และ Express
 4. มีประสบการณ์บัญชี ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 5. เคยผ่านงานสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถปิดงบการเงินได้  และสามารถขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2596-0500 ต่อ 323

พนักงานธุรการบัญชี (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง  
 2. อายุ ไม่เกิน  30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint) ได้ดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
 7. บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2596-0500 ต่อ 323

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี