ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

     บริการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรเมื่อสิ้นงวด เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ความมีอยู่จริงตรงกับที่บันทึกไว้ในบัญชี ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์การตรวจนับ 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี


แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527