×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 47

ก.พ. 13

เกี่ยวกับธรรมนิติ

เป็นองค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจโดยให้บริการด้านวิชาชีพ เผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพโดดเด่นจากองค์กรอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

เมื่อปีพุทธศักราช 2490 คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักงานทนายความ "ธรรมนิติ" เพื่อรับว่าความ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในเวลาต่อมาชื่อเสียงของธรรมนิติ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในความรอบรู้ทางวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต

 

ในวันที่ 11 เมษายน 2521 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น "บริษัท ธรรมนิติ จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริการ และการนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพ ครบวงจร ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และต่อมาในปี พุทธศักราช 2539 ได้แปลงสภาพเป็น "บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)"

 

 

ในปีพุทธศักราช 2527 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจด้านบัญชีเกิดขึ้นใน ธรรมนิติ โดยมีการจดทะเบียนก่อตั้ง "บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด" เมื่อ 17 มกราคม 2527 เเละบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527

Read 637735 times Last modified on วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558 13:55

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี