รวม...อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561 โดยเปิดขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่ดำเนินการยื่นงบการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งงบการเงินหรือไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทันเวลา วันนี้เรามีอัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า


มาให้ดูเพื่อจะได้เตรียมพร้อมหากต้องการจ่ายค่าปรับครับ

1. อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

 

2. อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน

 

3. อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไปหรือไม่ยื่นงบการเงิน

(อัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

เห็นอัตราค่าปรับกันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ยังดำเนินการปิดงบไม่แล้วเสร็จก็ขอเป็นกำลังใจและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 7 มิถุนายน 2561 กันนะครับ