อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

สวัสดีครับท่านสมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน เวลาเดินผ่านไปเร็วมาก เหลือเวลานับถอยหลังอีกแค่ 2 เดือนก็จะถึงวันที่ 31 ธันวาคมแล้ว ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปี หรือวันสุดท้ายสำหรับการดำเนินการของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี คอลัมน์ CPD NEWS ในฉบับนี้ ผมจึงจะมาย้ำเตือนให้ท่านสมาชิกทุกท่านดำเนินการรักษาสถานภาพผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี เพื่อเตรียมพร้อมและระมัดระวังอย่าให้หมดอายุและสถานภาพขาด เพราะเมื่อขาดต่ออายุอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของท่านได้

สำหรับท่านที่เป็นผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี สามารถรักษาสถานะภาพของการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีได้ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี
* ชำระค่าบำรุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้
• ค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 500 บาท
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 2,000 บาท
* ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี ต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน
โดยแบ่งเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง

2. ผู้ทำบัญชี
* ชำระค่าบำรุงสมาชิก ก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้
• สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) ปีละ 500 บาท
• สมาชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บาท
* ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
• ชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
(สมาชิกสามารถอ่านข้อมูลการนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมได้ในวารสาร CPD & Account ฉบับเดือนตุลาคมครับ)

โดยสมาชิกทุกท่านสามารถดำเนินการชำระเงินหรือยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.fap.or.th เลือก บริการออนไลน์ หัวข้อ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี ซึ่งสมาชิกที่ดำเนินการผ่านทางบริการออนไลน์แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารมาทางแฟ็กซ์หรือไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อส่วนทะเบียน โทร. 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม โทร. 0 2685 2511, 0 2685 2574

เพื่อประโยชน์ของท่าน...อย่าลืม!!! รีบดำเนินการรักษาสถานะภาพผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีก่อนหมดอายุกันด้วยนะครับ

 

 

บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤศจิกายน 2560

ที่มา : www.dst.co.th