News & Events

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางวอนนายกฯประสานจีนขยายเวลายกเว้นภาษียางคอมปาวด์“

Womens Bandeau

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ต่ออายุการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ออก ไปอีก 1 ปี จากที่หมดอายุวันที่ 30 ก.ย.58 เป็นวันที่ 30 ก.ย.59 

Men's Sneaker Hub Online

สวัสดีครับ หลังจากที่ได้มีการอธิบายถึงประเด็นภาษีพระภิกษุ ไปแล้วถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณา และทิ้งท้ายเรื่องกิจกรรมเชิงพุทธพาณิชย์ เอาไว้ วันนี้ขอหยิบเรื่องนี้มาอธิบายกันให้เข้าใจถึงภาระภาษีกันสักหน่อย ลองมาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับ

FUTSAL

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Kobe 10 Mentality

"สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” ได้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคการให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ"

Mujer

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิค “บิ๊กอ๊อด” พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 โดย พลเอกยุทธศักดิ์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา

FUTSAL

รองโฆษกฯ เผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 

Womens Bandeau

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่า

Brands

       ข่าวล่ามาเร็ว กับประเด็นทางภาษี “เก็บภาษีพระ” ซึ่งมีแนวคิดการจัดเก็บภาษีพระภิกษุนี้ มุ่งประเด็นกับการที่พระภิกษุมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และเก็บภาษีวัด ที่มีการจัดกิจกรรมเชิงพุทธพาณิชย์ ได้ยินข่าวนี้แล้วหลายท่านอาจนึกตกใจว่า “อะไรกันนะ จะเก็บท่านทำไม?” แต่ถ้าท่านที่มีความเข้าใจอาจจะรู้สึกเฉยๆ กับประเด็นนี้ก็เป็นได้ ก่อนที่เราจะแตกตระหนกกับข่าว เรามาทำความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าประเด็นนี้มีหลักการพิจารณากันอย่างไร?

Air Jordan

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Nike

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายบัมบัง โบรดโจนโกโร รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนว่า อินโดนีเซียจะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ โดยยกเว้นเพียงแค่ รถยนต์หรู เรือ ปืน และอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่การเติบโตหยุดชะงัก 

Air Jordan XVII 17

กระทรวงพลังงาน ชี้แจงการบริหารจัดการแอลพีจี ภาคขนส่ง เป็นการดำเนินการระยะยาว ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ชี้แนวโน้มความนิยมก๊าซแอลพีจีที่ลดลง เป็นผลจากกลไกราคา ความปลอดภัย และประเภทของเชื้อเพลิงทางเลือกที่เพิ่มขึ้น

Runners Alliance

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า กรมสรรพากรมีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ปัจจุบันมีรายการลดหย่อนกว่า 20 รายการ อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ค่าเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ค่าประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยบ้าน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ค่าบริจาคต่างๆ ซึ่งรวมแล้วมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

Ni?os

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรกำลังพิจารณารายละเอียดของแนวทางการนำใบกำกับภาษีมาชิงรางวัล  เมื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมฯจะต้องขอทำเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกรางวัลของส่วนราชการด้วย นอกจากนี้ กรมฯ ยังต้องทำเรื่องของบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่องกล่าวด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเบื้องต้นน่าจะเริ่มได้ช่วงต้นปีงบประมาณ 2559

Air Maxs

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Air Jordan

ได้ยินข่าวนี้ถึงกับตาโตเลยทีเดียวกับ จะไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจได้อย่างไรครับ ตั้งแต่สมัยเรียนร่วม 20 ปี เกณฑ์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างรายการหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาตามมาตรา40(1)และ(2) ที่อนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 

Mujer

 “สรรพากร” ส่อโคม่า รีดภาษี 7 เดือนแรกยังต่ำกว่าเป้าถึง 4 หมื่นล้าน คาดทั้งปีจะต่ำกว่าเป้าไม่เกิน 1.6 แสนล้าน 

Nike Air Jordan 1 Retro

“กรมสรรพากร” เปิดช่วงโปรโมชั่น “ไม่สอบภาษีย้อนหลัง” เอสเอ็มอี หวังต้อนบริษัทที่เคยเลี่ยงภาษีกว่า 1.5 แสนรายมาเข้าระบบ ขจัดปัญหา “บัญชีผี” หนีภาษี ขณะที่ กสอ.สำรวจความคิดเห็นเอสเอ็มอีล่าสุด บอกอยู่ยาก แข่งขันแรง คนซื้อน้อย แนะรัฐบาลอัดฉีดเงินกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

Ni?os

ภาษีมรดกที่มีการถกเถียงมาช้านานว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะจัดเก็บหรือไม่ ? เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอประกาศ

Womens Bandeau

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ว่า ทาง พศ.ได้รายงานผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นว่า จากแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

Nike Magista Obra